Heimildir

 • Alþingi. (2015). Þingsályktun um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 144 löggjafarþing 2015-2015. Þingskjal 1355, 321. mál.
 • Alþingi. (2016). Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaráætlun um orkuskipti. 145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1355 -321.mál. 
 • Anna Dóra Sæþórsdótt, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, & Þorkell Stefánsson. (2016a). Viðhorf ferðamanna og ferðaþjónustuaðila til Hagavatnsvirkjunar í 3. áfanga rammaáætlunar. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa, Líf og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, & Þorkell Stefánsson. (2016a). Viðhorf ferðamanna og útivistariðkenda til jarðvarmavirkjunar við Trölladyngju í 3. áfanga rammaáætlunar. Reykjavík: Viðhorf ferðamanna og útivistariðkenda til jarðvarmavirkjunar við Trölladyngju í 3. áfanga rammaáætlunar.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, & Þorkell Stefánsson. (2016b). Viðhorf ferðamanna og ferðaþjónustuaðila til Hágönguvirkjunar og Skrokkölduvirkjunar í 3. áfanga rammaáætlunar. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa, Líf og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, & Þorkell Stefánsson. (2016c). Viðhorf ferðamanna og ferðaþjónustuaðila til virkjana í Skjálfandafljóti í 3. áfanga rammaáætlunar. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa, Líf og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson. (2016a). Viðhorf ferðamanna og ferðaþjónustuaðila til virkjunar við Austurengjar í Krýsuvík í 3. áfanga rammaáætlunar. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa, Líf og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson. (2016b). Viðhorf ferðamanna og ferðaþjónustuaðila til Búlandsvirkjunar í 3. áfanga rammaáætlunar. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa, Líf og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson. (2015). Viðhorf ferðamanna til nokkurra virkjana í 3. áfanga rammaáætlunar. Reykjavík: Háskóli Íslands og Rammaáætlun.
 • Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðmundur Björnsson, & Rannveig Ólafsdóttir. (2015). Áhrif vindmylla í Búrfellslundi á ferðamenn. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa.
 • Ármann Höskuldsson, Þorvaldur Þórðarson, Þóra Björg Andrésardóttir, & Muhammad Aufaristama. (2018). Náttúruvá á framkvæmdasvæði Suðurnesjalínu 2 - Samanburður valkosta með tilliti til jarðhræringa. Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands.
 • Árni Hjartarson. (2009). Vatnsverndarsvæði á Suðurnesjum. ÍSOR.
 • Árni Hjartarson. (2018). MInnisblað. Nokkrir vatnafarslegir þættir á leið Suðurnesjalínu frá Hafnarfirði og að Rauðamel - Skýringar með korti. 18. 9. 2018. ÍSOR.
 • Bevanger, K. (22. september 1998). Biological conservation aspects of bird mortality caused by electricity power lines: a review. Biological Conservation, 86(1), 67-76. doi:10.1016/S0006-3207(97)00176-6
 • Bevanger, K., & Broseth, H. (Júní 2001). Bird collisions with power lines - an experiment with ptarmigan (Lagopus spp.). Bilogical conservation, 99(3), 341-346. Sótt 3. Nóvember 2016 frá http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320700002172
 • Birdlife International. (2015). Sótt frá http://www.birdlife.org/datazone/site
 • Boyle, J. og J.L. Barnes. (2016). Assessing Significance in Impact Assessment of Projects. Fastips. IAIA . No. 14. Sótt á slóð: http://www.iaia.org/uploads/pdf/Fastips_14%20Significance_1.pdf.
 • Burns, G. L., & Laufey Haraldsdóttir. (2016). Potential Effects of Proposed Power Plants on Tourism in Skagafjörður,. Háskólinn á Hólum.
 • Dennis Hermans. (2016). Tourist images of Iceland. A regional comparison of tourism promotional material. Akureyri: Icelandic Tourism Research Centre.
 • Efla. (2007). Frumrannsóknir á gróðurskemmdum við háspennumöstur á Suðvesturlandi. Reykjavík: Landsnet.
 • Efla. (2016). Kolefnisspor vegna styrkingar flutningskerfisins. Reykjavík: Landsnet.
 • Efla og Landsnet. (2016). Suðurnesjalína 2. Valkostaskýrsla. Seinni hluti. 
 • Efla verkfræðistofa. (2017). Áhættumat vegna vatnsverndar fyrir Sandskeiðslínu 1 og tengivirki á Sandskeiði. 
 • Efla verkfræðistofa. (2017). Minnisblað unnið fyrir Landsnet vegna mats á umhverfisáhrifum Hólasandslínu 3. Eggert Þorgrímsson.
 • Efla Verkfræðistofa. (2018). Vistferilsgreining fyrir flutningskerfi raforku. Flutningskerfi Landsnets rekið á 66 kV, 132 kV og 220 kV spennu. Reykjavík: Landsnet.
 • Efla verkfræðistofa. (2019). Kostnaðarmat valkosta í Suðurnesjalínu 2. Unnið fyrir Landsnet. 15.1.2019.
 • Efla Verkfræðistofa og Landmótun. (2009). Suðvesturlínur. Styrking raforkuflutningskerfis á suðvesturlandi - Matskýrsla. Reykjavík: Landsnet.
 • Ferðamálastofa. (2015). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Reykjavík: Ferðamálastofa.
 • Ferðamálastofa. (8. nóvember 2016). Áhugaverðir viðkomustaðir. Sótt frá Ferðamálastofa: http://ferdamalastofa.gistemp.com/vefsjar/vidkomustadir/
 • Ferðamálastofa. (2016). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Reykjavík: Ferðamálstofa.
 • Ferðamálastofa. (2017). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum - Júní 2017. Reykjavík: Ferðamálastofa.
 • Ferðmálastofa og Markaðsstofa Reykjaness. (2018). Áfangastaðaáætlun Reykjaness. Þróun ferðmála í sátt við náttúru og samfélag 2018-2021. 
 • H.B. Hrólfsdóttir, & G.M. Ingólfsdóttir. (2014). Life cycle assessment of the high voltage OHL transmission system in Iceland. Cigre.
 • Heklan. (24.. Október 2018). Sótt frá https://heklan.is/innvidagreining/.
 • Jón Bergmundsson, Ragnar Kristjánsson, & Árni Guðni Einarsson. (2009). Hljóðvist, rafsvið og segulsvið. Reykjavík: Efla verkfræðistofa.
 • KPMG. (2018). Suðurnes 2040. Sviðsmyndir um mögulega þróun atvinnulífs á Suðurnesjum árið 2040. 
 • Kristín Rut Kristjánsdóttir. (2013). Áhrif Búlandsvirkjunar á ferðamennsku. Mat á viðhorfi hagsmunaaðila ferðamennsku. 
 • Landmótun. (1997). Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands 2015. Landslag; fjölbreytni í formum, litum og landsgerðum (kort 9). Reykjavík: Skipulagsstofnun.
 • Landscape institute and Institute of Environmental Management and Assessment. (2013). Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Third edition. 
 • Landsnet. (2015). Lagning jarðstrengja á hærri spennu í raforkuflutningskerfinu. 
 • Landsnet. (2017). Jarðstrengslengdir í meginflutningskerfinu. Mat á mögulegum jarðstrengslengdum í nýju flutningskerfi á Norðurlandi. Reykjavík.: Landsnet.
 • Landsnet. (2018). Kerfisáætlun 2018-2027. 
 • Landsnet. (2018). Kerfisáætlun 2018-2027, Verkefnis- og matslýsing. Reykjavík: Landsnet.
 • Landsnet. (2018). Yfirlitsmyndir um stöðu flutningskerfisins. Vorfundur Landsnets 14.3.2018. 
 • Landsnet og Efla. (2016). Vistferilsgreiningar í flutningskerfi raforku. Samanburður jarðstrengs og loftlínu á 220 kV spennu. Minnisblað. 
 • Landsnet og VSÓ Ráðgjöf. (2014). Kerfisáætlun 2014-2023, Umhverfisskýrsla. Reykjavík: Landsnet.
 • Landsnet og VSÓ Ráðgjöf. (2015). Kerfisáætlun 2015-2024, Umhverfisskýrsla. Reykjavík: Landsnet.
 • Landsnet og VSÓ Ráðgjöf. (2016b). Kerfisáætlun 2016-2025, Verkefnis- og matslýsing. Reykjavík: Landsnet.
 • Landsnet, Efla & ARA Engineering. (2017). Jarðstrengslengdir í meginflutningskerfinu. Mat á mögulegum jarðstrengslengdum í nýju 220 kV flutningskerfi á Norðurlandi. Reykjavík: Landsnet.
 • Lawrence, D.P. (2007). mpact significance determination – Designing an approach. Environmental Impact Assessment Review. 27:8. Bls. 730-754. 
 • Lawrence, D.P. (án dags.). Impact significance determination - Pushing the boundaries. Environmental Impact Assessment R. 2007.
 • Lög um menningaminjar nr. 80/2012.
 • Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
 • Maskína. (2014). Ferðamálastofa - Icelandic Tourist Board. Erlendir ferðamenn á Íslandi. Sumar 2014. Reykjavík: Ferðamálastofa.
 • Náttúrufræðistofnun Íslands. (2016). Vistgerðir á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnuar 54, 15-17.
 • Náttúrufræðistofnun Íslands og Náttúruvernd ríkisins. (2002). Verndun jarðminja á Íslandi. Tillögur vegna náttúruverndaráætlunar 2002. Nóvember: Helgi Torfason og
 • Ingvar Atli Sigurðsson.
 • Norconsult. (2018). Hámarkslengdir strengja á SV-horninu. Minnisblað 16.10.2018. 
 • Orkuspárnefnd. (2015). Raforkuspá 2015-2050. Reykjavík: Orkustofnun.
 • Orkuspárnefnd. (2018). Raforkuspá 2018-2050. Orkustofnun.
 • Orkuspárnefnd. (2018). Raforkuspá 2018-2050. Endurreikningur á spá frá 2015 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum. Orkustofnun. Ágúst .
 • Raforkulög nr 65/2003.
 • Rannveig Ólafsdóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir, Helgi Guðmundsson, Jonathan Huck, & Micael Runnström. (2016). Viðhorf og upplifun Íslendinga á víðernum,óbyggðum og miðhálendi Íslands. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa Háskóla Íslands.
 • Reykjanes geopark. (30.. september 2018). Sótt frá http://www.reykjanesgeopark.is/is/jardvangurinn-okkar
 • Reykjanes jarðvangur. (30.. september 2018). Sótt frá www.reykjanesgeopark.is: http://www.reykjanesgeopark.is/is/jardvangurinn-okkar/jardminjastadir
 • Reykjavik Economics. (2018). Suðurnes í sókn. Fólksfjölgun og fleiri atvinnutækifæri auka eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. 
 • Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. (2015). Sóknaráætlun Suðurnesja 2015-2019. 
 • Sigrún María Kristinsdóttir. (2015). Niðurstöður rannsóknar á áhrifum hugsanlegar virkjunar í Stóru Laxá á útivist og ferðamennsku. Reykjavík.
 • Sigurðsson, Þ. (13. desember 2004). Vísindavefurinn. Sótt 13. ágúst 2018 frá https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4657
 • Sigurður Ingi Friðleifsson. (2018). Orkuskipti í vegasamgöngum. Samantekt unnin fyrir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Orkusetrið.
 • Skipulagsstofnun. (2005). Leiðbeiningar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Reykjavík: Skipulagsstofnun.
 • Skipulagsstofnun. (2007). Leiðbeiningar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. Reykjavík: Skipulagsstofnun.
 • Skipulagsstofnun. (2016). Skipulag á miðhálendi Íslands. Sótt 4. nóvember 2016 frá Landsskipulagsstefna 2015-2026:
 • http://www.skipulag.is/landsskipulag/stefnan/skipulag-a-midhalendi-islands/
 • Skipulagsstofnun. (2019). Lýsing fyrir gerð landsskipulagsstefnu. Loftslag, landslag og lýðheilsa. Reykjavík: Skipulagsstofnun.
 • Stýrihópur um flugvallarkosti. (2015). Flugvallarkostir á höfuðborgarsvæðinu. Sameiginleg athugun ríkis, reykjavíkurborgar og Icelandair group. Skýrsla stýrihóps. 
 • Sveitarfélagið Vogar. (2017). Aðalskipulag 2008-2028, breyting á aðalskipulagi, vatnsból. Tillaga í auglýsingu. 
 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. (2018). Aðgerðaráætlun í Loftslagsmálun 2018-2030. Fyrsta útgáfa. 
 • Umhverfisstofnun. (2017). National Inventory Report. Emissions of Greenhouse Gases in Iceland from 1990 to 2015. Reykjavík: Umhverfisstofnun.
 • Umhverfisstofnun. (2018). Landskýrsla um losun gróðurhúsalofttegunda 2018 - National Inventory Report 2018. 
 • Umhverfisstofnun. (e.d). Losun Íslands. Sótt 7. Nóvember 2016 frá Umhverfisstofnun: http://ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/losun-islands/
 • Umhverfisstofnun. (e.d). Náttúruminjaskrá. Sótt 4. nóvember 2016 frá Umhverfisstofnun: http://ust.is/einstaklingar/nattura/natturuminjaskra/
 • Verkefnisstjórn rammaáætlunar. (2016). Lokaskýrsla verkefnisstjórnar 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar 2013-2017. Reykjavík: Umhverfis- og
 • auðlindaráðuneytið.
 • VSÓ Ráðgjöf. (2017). Greining eftir landshlutum. Athafna- og iðnaðarsvæði. 3.11.2017.
 • VSÓ Ráðgjöf. (2018). Greining hættu og áhættumat - Áhrif framkvæmdakosta á vatnsvernd við lagningu Suðurnesjalínu 2. VSÓ Ráðgjöf.
 • Þorvarður Árnason, David Ostman og Adam Hoffritz. (2017). Kortlagning víðerna á miðhálendi Íslands: Tillögur að nýrri aðferðarfræði. Háskóli Íslands -
 • Rannsóknarsetur á Hornafirði.
 • Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson, & Karen Pálsdóttir. (2009). Íslenskt landslag. Sjónræn einkenni, flokkun og mat á fjölbreytni. Unnið fyrir Orkustofnun vegna Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Reykjavík: Háskóli Íslands.